Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 397

1.
Yanyan Jiang, Xiongqing Zhang, Sophan Chhin, Jianguo Zhang
Front Plant Sci. 2021; 12: 757438. Published online 2021 Dec 9. doi: 10.3389/fpls.2021.757438
PMCID:
PMC8695768
2.
Li Ji, Yue Liu, Jun Wang, Zhimin Lu, Lijie Zhang, Yuchun Yang
Front Plant Sci. 2021; 12: 692715. Published online 2021 Dec 8. doi: 10.3389/fpls.2021.692715
PMCID:
PMC8692739
3.
Jiani Gao, Sergio Rossi, Bao Yang
Front Plant Sci. 2021; 12: 777753. Published online 2021 Nov 22. doi: 10.3389/fpls.2021.777753
PMCID:
PMC8645770
4.
EFSA Panel on Plant Health (PLH), Claude Bragard, Francesco Di Serio, Paolo Gonthier, Josep Anton Jaques Miret, Annemarie Fejer Justesen, Christer Sven Magnusson, Panagiotis Milonas, Juan A Navas‐Cortes, Stephen Parnell, Roel Potting, Philippe Lucien Reignault, Hans‐Hermann Thulke, Wopke Van der Werf, Antonio Vicent Civera, Jonathan Yuen, Lucia Zappalà, Jean‐Claude Gregoire, Chris Malumphy, Ewelina Czwienczek, Virag Kertesz, Andrea Maiorano, Alan MacLeod
EFSA J. 2021 Nov; 19(11): e06928. Published online 2021 Nov 26. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6928
PMCID:
PMC8622315
5.
Qiaohui Liu, Xiaoping Wang, Jinglan Liu, Guolin Zhang, Congying An, Yuqi Liu, Xiaoli Fan, Yishen Hu, Heng Zhang
Int J Environ Res Public Health. 2021 Nov; 18(22): 12224. Published online 2021 Nov 21. doi: 10.3390/ijerph182212224
PMCID:
PMC8620764
6.
Weiwen Zhao, Wenjun Liang, Youzhi Han, Xi Wei
PeerJ. 2021; 9: e12327. Published online 2021 Oct 14. doi: 10.7717/peerj.12327
PMCID:
PMC8520692
7.
Huixia Wang, Hui Shi
Plants (Basel) 2021 Oct; 10(10): 2109. Published online 2021 Oct 5. doi: 10.3390/plants10102109
PMCID:
PMC8537189
8.
You Yin, Qiuli Li, Haitao Du
PeerJ. 2021; 9: e12098. Published online 2021 Sep 23. doi: 10.7717/peerj.12098
PMCID:
PMC8465996
9.
Katarzyna Wróblewska, Byoung Ryong Jeong
Environ Sci Eur. 2021; 33(1): 110. Published online 2021 Sep 25. doi: 10.1186/s12302-021-00547-2
PMCID:
PMC8475335
10.
Yuebo Su, Mark Renz, Bowen Cui, Xu Sun, Zhiyun Ouyang, Xiaoke Wang
Front Plant Sci. 2021; 12: 682274. Published online 2021 Aug 26. doi: 10.3389/fpls.2021.682274
PMCID:
PMC8427184
11.
Jiao Zhao, Jing Ma, Yongjun Yang, Haochen Yu, Shaoliang Zhang, Fu Chen
Front Microbiol. 2021; 12: 714967. Published online 2021 Aug 25. doi: 10.3389/fmicb.2021.714967
PMCID:
PMC8424123
12.
S. Marincowitz, T.A. Duong, S.J. Taerum, Z.W. de Beer, M.J. Wingfield
Persoonia. 2020 Dec; 45: 177–195. Published online 2020 Jul 22. doi: 10.3767/persoonia.2020.45.07
PMCID:
PMC8375344
13.
Gniewko Niedbała, Mohsen Niazian, Paolo Sabbatini
Front Plant Sci. 2021; 12: 695110. Published online 2021 Jul 23. doi: 10.3389/fpls.2021.695110
PMCID:
PMC8370025
14.
Shi-Bing Liang, Ning Liang, Fan-Long Bu, Bao-Yong Lai, Ya-Peng Zhang, Hui-Juan Cao, Yu-Tong Fei, Nicola Robinson, Jian-Ping Liu
World J Tradit Chin Med.
Published in final edited form as: World J Tradit Chin Med. 2020; 6(2): 163–170. Published online 2020 Mar 31. doi: 10.4103/wjtcm.wjtcm_4_20
PMCID:
PMC8318335
15.
Qingping Gou, Qingke Zhu
Sci Rep. 2021; 11: 15098. Published online 2021 Jul 23. doi: 10.1038/s41598-021-94758-5
PMCID:
PMC8302611
16.
Xiao Zhang, Huifen Cao, Haiyan Wang, Runxuan Zhang, Haikuan Jia, Jingting Huang, Jianguo Zhao, Jianzhong Yao
PLoS One. 2021; 16(7): e0253812. Published online 2021 Jul 8. doi: 10.1371/journal.pone.0253812
PMCID:
PMC8266090
17.
Zhilong Lan, Ying Zhao, Jianguo Zhang, Rui Jiao, Muhammad Numan Khan, Tanveer Ali Sial, Bingcheng Si
Sci Rep. 2021; 11: 13758. Published online 2021 Jul 2. doi: 10.1038/s41598-021-93157-0
PMCID:
PMC8253830
18.
Chuangye Song, Bin Yang, Lin Zhang, Dongxiu Wu
Plant Methods. 2021; 17: 67. Published online 2021 Jun 25. doi: 10.1186/s13007-021-00748-z
PMCID:
PMC8229317
19.
Daniele Cristina Fontana, Samuel de Paula, Abel Galon Torres, Victor Hugo Moura de Souza, Sérgio Florentino Pascholati, Denise Schmidt, Durval Dourado Neto
Pathogens. 2021 May; 10(5): 570. Published online 2021 May 8. doi: 10.3390/pathogens10050570
PMCID:
PMC8151296
20.
Kai Wang, Risheng Zhang, Lining Song, Tao Yan, Enhang Na
Front Plant Sci. 2021; 12: 655517. Published online 2021 Apr 26. doi: 10.3389/fpls.2021.655517
PMCID:
PMC8107480

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center